Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNO BUDOWLANE

WIESŁAW BALCER

Osiecznica
ul. Krośnieńska 5
e-mail: pmbbalcer@op.pl
tel. 601 596 926
NIP: 926-100-29-71